Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών & Εφήβων

g

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης ενός παιδιού, συμβαίνουν πολλές αλλαγές και περνούν πολλά στάδια μέχρι να φτάσει στην εφηβεία και μετέπειτα στην ενηλικίωση.

Συχνά όμως, μέσα από αυτές τις αλλαγές τα παιδιά που δεν έχουν μάθει να αναγνωρίζουν ή να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, παρουσιάζουν διάφορες δυσκολίες στην ανάπτυξή τους, οι οποίες όμως τους δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινότητα τους και στην αλληλεπίδραση με τους υπολοίπους όπως:

• δυσκολίες ύπνου και διατροφής
• ενούρηση και εγκόπριση
• διαταραχές λόγου
• ψυχοσωματικά συμπτώματα
• ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές
• προβλήματα συμπεριφοράς
• συναισθηματικά προβλήματα (άγχος, εκρήξεις θυμού, φοβίες κ.ά.)
• χαμηλή αυτοπεποίθηση
• προβλήματα μάθησης, συγκέντρωσης και προσοχής
• σχολική αποτυχία
• προβλήματα στην επικοινωνία
• δυσκολίες στις σχέσεις με τους συνομηλίκους
• διαχείριση γεγονότων ζωής (απώλεια, ασθένεια, διαζύγιο γονέων κ.ά.)
• διαχείριση άγχους

Συνήθως, η Συμβουλευτική Γονέων είναι απαραίτητη και βοηθητική, συγχρόνως με τη θεραπεία του παιδιού, με σκοπό οι γονείς να στηρίξουν από την πλευρά τους τη θεραπεία του παιδιού.