Προβλήματα συμπεριφοράς

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΕΡΙΦΟΡΑΣ 1

Στο χώρο μας μπορούμε να υποστηρίξουμε θεραπευτικά παιδιά και εφήβους τα οποία αρχίζουν να παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα συμπεριφοράς που βρίσκονται έξω από τα όρια των επιτρεπόμενων συμπεριφορικών παρεκκλίσεων.

Μερικές από τις συμπεριφορές αυτές είναι:

• Δυσκολία διαχείρισης συναισθηματικών εκρήξεων – θυμού, ταραχής, απογοήτευσης, αρνητισμού.
• Δυσκολία διαχείρισης παρορμήσεων – δυσκολία ελέγχου του λεκτικού αυθορμητισμού.
• Συμπεριφορά που δεν ανταποκρίνεται σε βασικούς κανόνες πειθαρχίας – επανάληψη των ίδιων κακών συμπεριφορών, παρά τις προσπάθειες πειθαρχίας, εκδήλωση επιθετικότητας και καταστροφικότητας.
• Συμπεριφορά που παρεμποδίζει την πρόοδό τους στο σχολείο.
• Συμπεριφορά που δυσχεραίνει την κοινωνική τους διάδραση – ανικανότητα δημιουργίας και διατήρησης φιλιών.
• Αυτο – τραυματισμοί και αυτοκτονικές τάσεις.
• Αναντίστοιχη με την ηλίκια σεξουαλικότητα.