Ειδική Ψυχοπαιδαγωγική Παρέμβαση

ψυχοεκπαεδευτικο

Η ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση αφορά ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ξεχωριστές ικανότητες που έχει κάθε παιδί, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και στις ανάγκες που του δημιουργούνται.
Αποσκοπεί σε δύο παράγοντες: (α) στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων κοινωνικής συμπεριφοράς και ικανότητας προσαρμογής του παιδιού σε κοινωνικές καταστάσεις, την μείωση συναισθηματικών παραγόντων που επιβαρύνουν το παιδί (επιθετικότητα, άγχος, απόσυρση κλπ),την ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού και την επιβοήθηση του παιδιού να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητές του και να τις γενικεύσει και (β) στην ανάπτυξη των γνωστικών του δεξιοτήτων.
Εφαρμόζεται κυρίως μέσω συμβολικού παιχνιδιού, social stories και role-playing , από παιδοψυχολόγο σε ατομική βάση.
Εφαρμόζεται τόσο σε παιδιά Προσχολικής όσο και σε παιδιά Σχολικής ηλικίας.
Το πρόγραμμα ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης βοηθάει το παιδί:

– να μάθει να συναναστρέφεται με τρόπους κοινωνικά αποδεκτούς
– να καταφέρει να επικοινωνεί αποτελεσματικά
– να πιστεύει στον εαυτό του και στις ικανότητες του
– να αναγνωρίζει τις διάφορες αλλαγές στο περιβάλλον του και να μπορεί να προσαρμόζεται σε αυτές
– να βελτιώσει τη συγκέντρωση και την προσοχή του
– να ενδυναμώσει τη μνήμη του