Διαδικασία Αξιολόγησης / Επιλογή Θεραπευτικού Προγράμματος

ψυχολογικη αξιολογησγη

Σε κάθε περίπτωση ακολουθούμε αρχικά τη διαγνωστική διαδικασία κατά την οποία λαμβάνουμε το ολοκληρωμένο αναπτυξιακό ιστορικό του παιδιού, τη κλινική εκτίμηση, τη  χορήγηση σταθμισμένων τεστ και στο τέλος προχωράμε στην ενημέρωση.

Και έτσι αφού καταλήξουμε σε ένα γενικό διαγνωστικό συμπέρασμα, στη συνέχεια οργανώνουμε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης, ειδικά σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες και το προφίλ του κάθε παιδιού  στοχεύοντας στην αντιμετώπιση των δυσκολιών είτε αυτές αφορούν αναπτυξιακές δυσκολίες , δυσκολίες στη συμπεριφορά είτε μαθησιακές. Επομένως το πώς θα χειριστούμε το κάθε παιδί και το πώς θα διαμορφώσουμε τη  θεραπευτική μας διαδικασία ασφαλώς και εξαρτάται από το κάθε παιδί ξεχωριστά .