Αξιολόγηση & Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών

μαθησιακές δυσκολίες

Το Ειδικό Μαθησιακό πρόγραμμα αποσκοπεί στην αποκατάσταση και θεραπεία παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.
Οι μαθησιακές διαταραχές μπορεί να είναι ειδικές ή να εμφανίζονται στα πλαίσια Διαταραχών της Επικοινωνίας και του Λόγου, Νοητικής Υστέρησης ή Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας.
Ποια παιδιά αφορά
Στον τομέα της μάθησης τα παιδιά παρουσιάζουν:
1. Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές:
• Δυσαρηθμησία
• Δυσορθρογραφία
• Δυσαναγνωσία
• Δυσγραφία
2. Γενικές μαθησιακές διαταραχές
3. Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας
4. Δυσκολίες στο χωρικό και χρονικό προσανατολισμό
5. Δυσκολίες στην κατανόηση αντιστοιχιών- συσχετισμών
6. Δυσκολίες στην κατηγοριοποίηση
7. Δυσκολίες στη κατανόησης εννοιών μεγέθους και ποσότητας

Αξιολόγηση και Θεραπευτικό Πρόγραμμα:

Το ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα είναι εξατομικευμένο και προσαρμόζεται στις ικανότητες, δυσκολίες και ανάγκες του κάθε παιδιού ή εφήβου, όπως προκύπτουν από την αξιολόγηση.

Η αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού καθορίζει το επίπεδο λειτουργίας του σε σχέση με τις δεξιότητες, τις συμπεριφορές και τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για την επιτυχία του από την προσχολική ηλικία μέχρι και την ενήλικη ζωή.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με τη χορήγηση των κριτηρίων Detroit Test Μαθησιακής Επάρκειας (DTLA-P: 3 και DTLA-4 ) και το Ψυχομετρικό Κριτήριο Γλωσσικής Επάρκειας (Λ­α­Τ­ω I 4.00 – 7.11 ετών) και (Λ­α­Τ­ω IΙ 8.00 – 15.11ετών) .

Το Detroit Test μαθησιακής επάρκειας είναι η προσαρμογή και στάθμιση στην ελληνική πραγματικότητα των DTLA-P:3 και DTLA-4, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της μαθησιακής επάρκειας των μαθητών και βοηθούν στη δημιουργία παιδαγωγικών παρεμβάσεων για διάφορους τύπους μαθησιακών προβλημάτων. Άρχισαν να χορηγούνται το 2007-2008, είναι σύντομα και βασίζονται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του ελληνικού πληθυσμού.

Πρόκειται για ένα ψυχομετρικό τεστ ειδικών ικανοτήτων του ατόμου που αφορά τη νοητική λειτουργία και βοήθα στον εντοπισμό των δυνατοτήτων και των αδυναμιών. Το DTLA-P:3 προορίζεται για παιδιά 4.0 έως 7.11 χρονών και το DTLA-4 για παιδιά 8.0 έως 15.11 ετών που μπορούν να κατανοήσουν και ανταποκριθούν στο περιεχόμενο των υποδοκιμασιών.

Το Λατώ είναι ένα κριτήριο γλωσσικής επάρκειας, το οποίο χρησιμοποιείται προκειμένου να εκτιμηθεί η επάρκεια γλωσσολογικών στοιχείων του λόγου του μαθητή σε επίπεδο πρόσληψης, οργάνωσης και έκφρασης, η ικανότητα κατανόησης του προφορικού του λόγου και να αναδειχθεί το ιδιαίτερο του προφίλ.

Η διάγνωση βοηθά στην αναγνώριση ατομικών στόχων. Στη βάση αυτή αναγνωρίζονται οι ατομικές ανάγκες, οι δυνατότητες και οι αδυναμίες ώστε να καθοριστούν οι προτεραιότητες του προγράμματος παρέμβασης.