Άλλες Διαταραχές

ALLES DTYRXS

1.Διαταραχές Ύπνου

  • νυχτερινοί τρόμοι
  • υπνοβασία / υπνολαλία
  • νυχτερινή ενούρηση

2.Διαταραχές Σίτισης και Πρόσληψης Τροφής

3.Διαταραχές της Απέκκρισης

  • ενούρηση
  • εγκόπριση