Συμβουλευτική Ζευγαριών

Στις μέρες μας είναι πλέον πολύ συχνό, τα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα στη σχέση τους ή στο γάμο τους, να βιώνουν σύγχυση, δυστυχία και συγκρούσεις.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάζεται στην επικοινωνία των συντρόφων. Οι σύντροφοι μεταξύ τους αδυνατούν να κωδικοποιήσουν και να αποκωδικοποιήσουν τα μηνύματα χωρίς να τα παρερμηνεύουν
Δυστυχώς, μαγικοί τρόποι δεν υπάρχουν. Οι σχέσεις χρειάζονται κόπο, προσπάθεια, υπομονή, επιμονή και αρκετή…τύχη.
Το περίεργο ωστόσο είναι, ότι τα προβλήματα στις σχέσεις είναι συνήθως τα ίδια για όλα τα ζευγάρια. Η επικοινωνία, τα χρήματα, η εμπιστοσύνη, η ερωτική επαφή, οι προτεραιότητες είναι ζητήματα με τα οποία όλοι έχουμε έρθει αντιμέτωποι. Υπάρχει λύση;
Στη συμβουλευτική ζευγαριών τα άτομα εξερευνούν την πολυπλοκότητα των ρόλων τους (εαυτών) κατανοούν την διαφορετικότητα τους, αναγνωρίζουν τα λανθασμένα μοτίβα σκέψης και συμπεριφοράς και μαθαίνουν εποικοδομητικούς τρόπους επικοινωνίας. Ακόμη ενθαρρύνονται να αναλάβουν την ευθύνη των συναισθημάτων τους και μαθαίνουν τρόπους να λύνουν τις συγκρούσεις και τις διαφορές τους.
Στις συνεδρίες αναγνωρίζονται και αξιοποιούνται οι δυνάμεις και οι δυνατότητες που ο κάθε σύντροφος έχει και φέρνει μέσα στη σχέση, διευκολύνεται η επικοινωνία μεταξύ των συντρόφων και η έκφραση καταπιεσμένων σκέψεων και συναισθημάτων, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας της σχέσης.